donderdag 1 januari 2015

Auteursrecht op broncode


Dat er auteursrecht rust op de broncode van software is bekend, maar rechtszaken die specifiek over broncode gaan zijn redelijk schaars. Eind vorig jaar gaf de rechtbank Amsterdam een eindvonnis in een zaak over dit onderwerp.

In de rechtszaak van 29 december 2014 gaat het om de vraag of het bedrijf EverywhereIM inbreuk maakt op het auteursrecht van de eiser op de broncode van voor EverywhereIM ontwikkelde apps, door deze apps te laten updaten door derden. 

Volgens EverywhereIM zijn zij altijd auteursrechthebbende geweest en niet de eiser. Als toelichting stelt EverywhereIM dat men inhoud heeft gegeven aan het creatieve proces achter de ontwikkeling van de apps en dat eiser de broncode slechts in opdracht gemaakt heeft. Bij de publicatie van de apps staat  EverywhereIM als maker vermeld. 

De eiser toont echter screenshots van broncodes van de apps waarop te zien is dat de handelsnaam van de eiser overal in de broncode terugkomt  in een copyright notice, evenals de namen van medewerkers van het bedrijf Sveak, met wie hij samenwerkt. Daarnaast worden er emails tussen partijen overlegd waarin staat dat eiser degene is die de broncodes van de apps schreef en deze als dat nodig was van updates voorzag. 

Op basis van het bewijs van de eiser oordeelt de rechter dat de eiser de broncodes van de apps naar eigen inzicht en eigen ontwerp tot stand heeft gebracht (al dan niet met hulp van medewerkers van Sveak) en dat hem daarom auteursrecht toekomt op de broncode. Dit wordt niet anders, doordat de eiser bij het schrijven van de broncodes op bepaalde onderdelen programmatuur van derden heeft gebruikt, aangezien de wijze waarop hij die programmatuur heeft gerangschikt een nieuw werk in de zin van de Auteurswet oplevert. 

Door deze broncodes te laten aanpassen door derden, schendt EverywhereIM het auteursrecht van de eiser.

Deze rechtszaak maakt duidelijk dat in het geval een bedrijf software door derden laat ontwikkelen, het verstandig is om de rechten van te voren goed te regelen. Een overdracht van het auteursrecht  van de ontwikkelaars aan de opdrachtgever (naast de vormgeving, teksten en het concept dus inclusief de broncode) is aan te raden. En op z'n minst moeten er goede afspraken gemaakt worden over hergebruik en updates van de software.

Lees hier het vonnis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten